Het Nederlands Bibliografisch Centrum

Het Nederlands Bibliografisch Centrum (NBC) is in 1983 opgericht om de samenwerking op het gebied van de Nederlandse Bibliografie te bevorderen. In het NBC werken de volgende partijen samen:

De rol van het NBC

In de meeste landen bestaat een wettelijke regeling die uitgevers verplicht van elke publicatie één exemplaar gratis naar de nationale bibliotheek te sturen. Deze verzamelt 'alles' wat er in het betreffende land aan gedrukte publicaties verschijnt. Op basis van deze depots wordt door elk land een nationale bibliografie vervaardigd.

Nederland kent geen wettelijk depot. Sinds 1974 bestaat er een Depot van Nederlandse Publicaties op vrijwillige basis. De uitgevers sturen hun uitgaven vrijwillig naar de KB: het is immers ook in hun belang dat van alles wat zij publiceren in elk geval één exemplaar goed geconserveerd bewaard wordt. In het Depot worden zo alle publicaties die in Nederland worden uitgegeven verzameld én alle publicaties die elders over Nederland verschijnen. Op basis van het verzamelde materiaal produceert de KB de Nederlandse Bibliografie.

Bij een vrijwillig depot is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende partijen. Om die reden werd in 1983 het NBC opgericht en een Samenwerkingsovereenkomst Nederlands Bibliografisch Centrum opgesteld.

Meer informatie

Contactpersoon bij de KB is Adriaan Lemmen, tel. 070-3140 468.

Document(en)