Informatie over de Nederlandse Bibliografie

De basis: het Depot van Nederlandse Publicaties

De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzamelt en bewaart in het 'Depot van Nederlandse publicaties' alle door erkende uitgevers uitgebrachte Nederlandse publicaties en daarnaast nog een groot deel van de Nederlandse publicaties die buiten de erkende kanalen verschijnen, de zogenaamde grijze literatuur. Op basis van dat materiaal produceert de Koninklijke Bibliotheek de Nederlandse Bibliografie. Daarmee levert de KB de Nederlandse bijdrage aan 'Universal Bibliographic Control'. De Nederlandse Bibliografie wordt gepubliceerd in het kader van de overeenkomst Nederlands Bibliografisch Centrum.

De door de KB gemaakte beschrijvingen van publicaties verschijnen in de Nederlandse Bibliografie Online. Deze vrij toegankelijke zoekportal geeft een totaaloverzicht van alle in Nederland uitgegeven titels aanwezig in de KB, aangevuld met titels van andere Nederlandse bibliotheken. Alle bibliotheken in Nederland kunnen gebruik maken van de door de KB gemaakte beschrijvingen.

Andere bibliografische publicaties

De KB is ook verantwoordelijk voor de website Het Nederlandse Boek in Vertaling. Beschrijvingen van grijze literatuur door de Nederlandse Bibliografie worden opgenomen in de database van Grijze Literatuur in Nederland (GLIN).

Zie ook: