Geschiedenis van de Nederlandse Bibliografie

In 1858 publiceerde C.L. Brinkman zijn eerste 'Alphabetische naamlijst van boeken' over de jaren 1833 tot en met 1849. Onder verschillende titels is die bibliografie aangevuld tot heden. Hieronder vindt u een overzicht:

1540-1800: Short Title Catalogue Netherlands

De oudste publicaties zijn beschreven in de Short Title Catalogue Netherlands (STCN), die de periode 1540-1800 bestrijkt.

1801-1832: Nederlandse Bibliografie 1801-1832

Met de uitgave van de Nederlandse Bibliografie 1801-1832 (KB-catalogusinformatie) is in 1989 de lacune gevuld tussen de de STCN en 'Brinkman's Alphabetische naamlijst'. Deze uitgave bevat meer dan 30.000 titelbeschrijvingen die zijn gemaakt op basis van gedrukte bronnen en kaartcatalogi.

De titellijst bestaat uit twee delen (A-K, L-Z). Aan vele titels is toegevoegd in welke publieke bibliotheken exemplaren zijn te vinden. Het derde deel geeft de registers op onderwerp, uitgevers/drukkers, persoonsnamen en illustratoren.

1833-2001: Brinkman's Cumulatieve Catalogus van Boeken

In 1858 produceerde C.L. Brinkman (1820-1881) zijn eerste 'Alphabetische naamlijst van boeken' van Nederlandse herkomst over de jaren 1833 tot en met 1849.

In deze catalogus werden de titelbeschrijvingen opgenomen van:

  1. De in Nederland en Vlaanderen uitgegeven boeken en de in Nederland verschenen rapporten en eerste afleveringen en themanummers van tijdschriften en elektronische publicaties.
  2. De buiten Nederland en Vlaanderen uitgegeven Nederlandstalige boeken.
  3. In Nederland en Vlaanderen uitgegeven bladmuziek.

Niet opgenomen werden: kaarten, audiovisueel materiaal en micromateriaal. Voor kaarten verscheen tot en met 1997 een afzonderlijke bibliografie, de Bibliografie van in Nederland verschenen kartografische materialen.

De beschrijvingen werden alfabetisch geordend op naam van de eerste auteur of op het eerste woord van de titel voor de anoniem beschreven werken. Als publicaties deel waren van een serie werd de serie ook als zelfstandige eenheid opgenomen. Hieraan werden een afzonderlijke index op 'instanties en verenigingen' en een 'onderwerpenregister' toegevoegd. Deze publicatie verscheen op papier in voorafleveringen met als afsluiting een jaardeel.

Vanaf 2001: Nederlandse Bibliografie online

2001-2015 NetUit

Van 2001 tot april 2015 publiceerde de KB de gegevens uit de Nederlandse Bibliografie in de webdienst NetUit met recentelijk in Nederland uitgegeven publicaties. NetUit was onderverdeeld in 3 lijsten:

  • De A-lijst bevatte alle titels van de reguliere erkende uitgevers.
  • De B-lijst bevatte alle titels uitgegeven door bestuurslichamen en wetenschappelijke instellingen.
  • Vanaf juli 2003 werd via NetUit ook de C-lijst raadpleegbaar waarin alle recentelijk verschenen titels vermeld werden van niet erkende uitgevers en particulieren.

Vanaf 2009: Nederlandse Bibliografie Online

Sinds 2009 bestaat de dienst Nederlandse Bibliografie Online.

De afzonderlijke lijsten uit NetUit worden niet meer apart gepubliceerd, maar ze kunnen nog wel uit het systeem worden gehaald door middel van queries. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, neemt u contact op met Adriaan Lemmen.

Zie ook: