ISSN Centrum Nederland

Bij het ISSN Centrum Nederland kunt u kosteloos een International Standard Serial Number (ISSN) aanvragen, een uniek internationaal identificatienummer dat wordt toegekend aan titels van seriële publicaties.

Het ISSN Centrum Nederland ressorteert onder het ISSN International Centre in Parijs en hanteert de internationale richtlijnen. Alle in de wereld toegekende ISSN’s worden opgeslagen in het internationale ISSN-register. Het ISSN Centrum Nederland is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Wat is een ISSN?

Een ISSN bestaat als regel uit 8 cijfers (7 cijfers en een controlegetal) en wordt zo weergegeven: ISSN 1234-5679. Als het laatste cijfer een 10 is staat er een X: ISSN 1384-279X.

Het ISSN wordt toegekend aan een titel van een seriële publicatie en is voor alle afleveringen binnen die titel altijd hetzelfde. Het ISSN vergemakkelijkt het zoeken in digitale bestanden en het verwerken en uitwisselen van gegevens. Dit geldt zeker voor titels in een moeilijk toegankelijke taal en voor titels die sterk op elkaar lijken.
Aan een toegekend ISSN zijn op geen enkele wijze rechten te ontlenen, het is uitsluitend bedoeld voor identificatie. ISSN’s vallen niet onder het auteursrecht.

Wat is een seriële publicatie?

Seriële publicaties worden periodiek uitgegeven, zoals tijdschriften, kranten, jaarboeken en series. Ze verschijnen in opeenvolgende afleveringen of delen die een chronologische aanduiding hebben (bv. jaargang, volgnummer, jaar/ maand van uitgave). Seriële publicaties kunnen zowel in gedrukte als digitale vorm verschijnen. Als een publicatie verschillende verschijningsvormen kent, krijgt elk daarvan een eigen ISSN.

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraag indienen via dit ISSN-aanvraagformulier. De ISSN-aanvraag voor een digitale seriële publicatie kan pas in behandeling genomen worden op het moment dat de eerste aflevering digitaal beschikbaar is. Zodra uw aanvraag verwerkt is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging met het toegewezen nummer.

Hoe gebruikt u het ISSN?

U vermeldt het ISSN bij voorkeur in het colofon van elke aflevering van de seriële publicatie. Indien geen colofon aanwezig is, wordt het ISSN op de buitenzijde vermeld. Een ISSN kan ook opgenomen worden in een streepjescode. Informatie hierover is te vinden op (www.gs1.nl).

Nieuw ISSN bij titelwijziging

Bij elke wijziging van de titel van een seriële publicatie moet volgens de internationale richtlijnen een nieuw ISSN toegekend worden. Zo’n wijziging dient u tijdig aan te melden bij het ISSN Centrum Nederland via dit ISSN-aanvraagformulier.
Andere bibliografische wijzigingen leiden niet tot een nieuw ISSN, maar moeten wel doorgegeven worden aan het ISSN Centrum Nederland. Hiermee wordt de actualiteit van het Internationale ISSN Register gewaarborgd.

ISSN en ISBN

Soms krijgt een publicatie zowel een ISSN als een ISBN (identificatienummer voor boeken). Het ISBN geldt dan voor één specifieke aflevering (bv. jaarboekenreeks, themanummers). Voor meer informatie over het ISBN kunt u contact opnemen met Bureau ISBN, www.isbn.nl.

Aanvullende informatie:

Telefoon: 070 - 314 04 10 / 070 - 314 04 11
E-mail: issn@kb.nl