ISSN: aanvraagformulier titelwijziging

Om uw ISSN-aanvraag voor een titelwijziging te kunnen behandelen, ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen over uw tijdschrift of seriële publicatie.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

Naam en adres uitgevende instelling
Naam, telefoonnummer of e-mailadres als dat afwijkt van bovenstaande gegevens
Indien de uitgevende instelling niet de leverancier is, graag naam en adres van de leverancier

Gegevens nieuwe titel

Let op: Onderaan het formulier wordt u gevraagd naar de gegevens van de oorspronkelijke titel.

Titel zoals genoemd in het colofon; indien er geen colofon is, de omslagtitel geven
In welk jaar is/wordt deze titel voor het eerst uitgegeven?
In welke taal of talen verschijnt de titel?
Hoe vaak verschijnt de publicatie?
Wordt de titel al uitgegeven in een andere verschijningsvorm, vermeld dan hier de titel en het ISSN daarvan, tenzij u voor beide een aanvraag doet. Een uitgave in een andere verschijningsvorm krijgt een eigen ISSN.
Is de publicatie online, geef dan de werkende URL van de volledige eerste uitgave. Geef, indien nodig, het vereiste (tijdelijke) wachtwoord.
Indien de publicatie is overgenomen van een andere uitgever, vermeld dan de uitgever en plaats van uitgave.
Vermeld titel(s) en ISSN van aan de publicatie gerelateerde titel(s) zoals uitgaven in een andere taal, andere editie of supplementen.

Gegevens oorspronkelijke titel

Titel zoals genoemd in het colofon; indien er geen colofon is, de omslagtitel geven