'Papiere vrienden', symposium bij het afscheid van Ad Leerintveld

'Papiere vrienden'

Symposium over bronnen in de bijzondere collecties van de KB, t.g.v. het afscheid van Ad Leerintveld, conservator Moderne Handschriften

12 oktober 2017 - Op dinsdag 28 november a.s. neemt Ad Leerintveld afscheid van de KB, en de KB van Ad. Er is een vol programma, dat bestaat uit een symposium voor genodigden (in de Aula), een officieel afscheid van Ad (in de Aula) en een feestelijke receptie (in de Foyer). Het symposium wordt onderbroken door pauzes, en is inclusief een lunch die de KB de gasten aanbiedt.

Heeft u een uitnodiging ontvangen? U kunt zich aanmelden voor het hele programma, of voor een of twee onderdelen. De keuzes vindt u op het aanmeldformulier (zie onderaan deze pagina). Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zich alleen aanmelden voor het afscheid en/of de receptie.

Ad Leerintveld

Ad Leerintveld met zijn laatste aanschaf.

Programma

09:30–10:00 Inloop voor symposium (Foyer, voor genodigden)

Symposium (Aula)
10:00 Welkom door Jan Bos, introductie van dagvoorzitter Jeroen Vandommele

10:10 Het Gruuthusehandschrift – Frank Willaert
10:40 Alba amicorum – Sophie Reinders

11:10–11:30 Pauze (Foyer)

11:30 Huygens’ Journaal over de reis naar Venetië – Frans Blom
12:00 Huygens’ briefwisseling – Ineke Huysman

12:30 – 13:15 Lunch (Foyer)

13:15 Frans Hemsterhuis (1721-1790) en de collectie Maas – Jacob van Sluis
13:45 Moord en moraal in liederen – Martine de Bruin
14:15 De dagboeken van Willem Oltmans – Arendo Joustra

14:45–15:15 Pauze (Foyer)

Afscheid (Aula)
15:15 – 16:30 Afscheid, voorzitter Jan Bos

15:15 Huygens’ boeken – Ad Leerintveld
15:30 KB neemt afscheid van Ad Leerintveld

16:30 – 18:00 Receptie (Foyer)

'Papiere vrienden' vindt plaats op 28 november 2017, van 9:30-18:00 uur in de Aula en Foyer van de Koninklijke Bibliotheek. Adres en route.

Deelname is gratis, maar i.v.m. de beschikbare plaatsen en de catering verzoeken we u, u aan te melden, graag voor 21 november a.s.
Het maximum aantal aanmeldingen is inmiddels bereikt. We leggen een reservelijst aan voor als er mensen afzeggen. Stuurt u ons [een mailtje]( ) als u een plek wilt op die lijst?

Mocht u een cadeau overwegen
Ad zou graag een bedrag bijeen willen brengen voor een bijzondere aankoop voor de KB-collectie. Als u daaraan wilt bijdragen, maakt u dan een bedrag over naar:
Koninklijke Bibliotheek, NL 13 INGB 0000425131 o.v.v. 'Afscheid Ad'.