Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) is in 1957 opgericht door Joost R. Ritman. Sindsdien is zijn collectie uitgegroeid tot een unieke speciale bibliotheek op een gebied waar religie en filosofie elkaar kruisen: het verzamelgebied omvat hermetische filosofie, alchemie, Rozenkruisers, mystiek en gnosis. Op deze gebieden worden bronteksten bijeen gebracht, liefst in een zo authentiek mogelijke vorm: in handschrift, als incunabel of als oude druk. Daarnaast is een referentiebibliotheek beschikbaar, die ook up-to-date wordt gehouden.

De bibliotheek, inmiddels bestaand uit bijna 23.000 titels, is sinds 1984 toegankelijk voor publiek. In 2005 is een deel van de kerncollectie aangekocht door de overheid, waardoor de toekomst van de BPH blijvend is gewaarborgd. Het ministerie van OCW heeft de KB eind 2010 verzocht onderdak te bieden aan de kerncollectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (zie voor nadere informatie hier).

"Uylenspiegel, Jan Tamboer, en diergelijke vodderijen hebben meer aftrek in deze Nederlanden, als alle andere degelyke boeken, en wat aengaet de Philosophische Boeken, waerlyk zoo treffen dezelve dit droevigen noodlott voor alle anderen" M.D.N. Bidstrup, 1744 (boek in deze tentoonstelling).

Link: Bibliotheca Philosophica Hermetica