Athenaeumbibliotheek, Deventer

De Athenaeumbibliotheek, gelegen in het oude centrum van de boekenstad Deventer, maakt per 1 januari 2016 deel uit van de Stichting Openbare Bibliotheek Deventer en is zowel een oude als een moderne informatie-instelling. De Athenaeumbibliotheek is één van de oudste bibliotheken van West-Europa, gesticht in 1560.

Bibliotheek

In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van wijlen Jan Willemszoon Bruinvis (pastoor Phoconius). Nog datzelfde jaar gaf het bestuur opdracht om 'voir dese Stadtsboecken' een kast te maken. Daarmee was de Stadsbibliotheek van Deventer gesticht. In 1630 werd het Athenaeum Illustre opgericht. Deze gewestelijke hogeschool bleef tot 1878 bestaan. Hiermee werd de stadsbibliotheek tevens de bibliotheek van het Athenaeum. Dit verklaart de naam Athenaeumbibliotheek.

De Athenaeumbibliotheek is, samen met het Stadsarchief Deventer, gevestigd op het adres Klooster 12 te Deventer.