Colofon STCN-webexposities

De achttiende eeuw geboekstaafd

De achttiende eeuw geboekstaafd werd gemaakt naar aanleiding van de afsluiting van het project Basiscatalogus 18de eeuw van de Short-Title Catalogue, Netherlands. De teksten werden geschreven door (oud-)medewerkers van de STCN. De redactie was in handen van Erik Geleijns en Hans Gruys; de reproducties werden gemaakt door de medewerkers van het fotografisch atelier van de Koninklijke Bibliotheek.

De achttiende-eeuwse titels in de STCN werden gemaakt door
Jan Bos - Jelle Bosma - Maria van den Broek - Paul Dijstelberge - Alex Dolkens - Kuniko Forrer - Erik Geleijns - Judith Grootendorst - Marika Keblusek - Mathieu Knops - Marianne Kruger - Nynke Leistra - Hein Maassen - Govert Mennen - Ellen van Oers - Liesbeth Oskamp - Mieneke Pallada - Christien Rademaker - Marcel Rijs - Marianne Roobol - Evert Rutgers - Hanneke Scholte Ubing - Marja Smolenaars - Sonja van Stek - Jelka van der Velden - Sylvia van Zanen

STCN 2003

Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael

Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael werd gemaakt bij het afscheid van de STCN van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit op 31 mei 2007. De teksten werden geschreven door medewerkers van de STCN; de redactie was in handen van Jan Bos, Mathieu Knops en August den Hollander. De reproducties werden gemaakt door het fotografisch atelier van de Koninklijke Bibliotheek.

STCN/Vrije Universiteit 2007

Niet gedrukt in Den Haag

Niet gedrukt in Den Haag werd gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Hans Gruys als conservator Oude Drukken van de Koninklijke Bibliotheek op 15 maart 2007. De teksten werden geschreven door medewerkers van de STCN en andere KB-collega's; de redactie werd gevoerd door Jan Bos en Erik Geleijns.
De reproducties werden als altijd gemaakt door het fotografisch atelier van de KB.

STCN 2007