De achttiende eeuw geboekstaafd

Een korte beschrijving van het project waarin de achttiende eeuw werd toegevoegd aan de Short-Title Catalogue, Netherlands.

In september 1995 begon het bureau Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) aan het project Basiscatalogus 18de eeuw. Voor die datum bevatte de STCN alleen werken van voor 1701, die in de loop van 13 jaar waren beschreven in de Koninklijke Bibliotheek, de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden en de British Library. Vanaf het begin van het STCN-project was het echter ook de bedoeling om alle in de achttiende eeuw in Nederland verschenen publicaties op te nemen. Met een subsidie van NWO kon in 1995 een begin gemaakt worden met het beschrijven van de achttiende-eeuwse collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Daartoe werd een extra STCN-team van vijf beschrijvers gevormd; de reeds bij de STCN werkzame beschijvers verhuisden na afronding van de werkzaamheden in de UB Leiden naar die van Utrecht.

Vijf mensen (en het waren niet steeds dezelfden) hebben in zeven jaar alle achttiende-eeuwse boeken uit de KB door hun handen laten gaan. In de STCN wordt namelijk geen enkele beschrijving opgenomen van boeken die niet met eigen ogen door een STCN-beschrijver zijn gezien. Bovendien wordt elke beschrijving ook nog eens met het boek erbij door een andere beschrijver nagekeken. De bevindingen worden met een ouderwetse pen op ouderwets papier genoteerd, en vergezeld van kopieën van de titelpagina en eventuele andere voor de beschrijving relevante bladzijden in een hoesje gestoken. De inhoud van dat hoesje wordt dan nog eens nagekeken, door weer een andere STCN-medewerker, en pas dan wordt een en ander ingevoerd in de database. Dan volgt nog een controle van de invoer, en wordt het dossier gearchiveerd. In de KB staan inmiddels 120.000 van die dossiers; daar zijn 48.000 achttiende-eeuwse titels bij uit de KB. Uit die titels vindt u op deze pagina's een selectie.