De bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief in Alkmaar beheert de gemeentearchieven van gemeenten in noordelijk en noordwestelijk Noord-Holland. Ook familie-, bedrijfs-, verenigings- en kerkelijke archieven, en een grote verzameling foto's, kaarten, prenten en tekeningen vormen een rijke bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van dit gebied.

De bibliotheek van het Regionaal Archief heeft een collectie van circa 50.000 boeken en tijdschriften. Bijzonder is, dat behalve literatuur over Alkmaar en de omliggende gemeenten, ook boeken aanwezig zijn over de algemene geschiedenis van Nederland. Daarnaast is informatie te vinden over onder meer genealogie, familiewapens, topografie, cartografie, godsdienstgeschiedenis en boekdrukkunst. Behalve recente uitgaven over deze onderwerpen bevat de bibliotheek een grote collectie oude drukken en enkele bijzondere verzamelingen, zoals de grotendeels zestiende-eeuwse Alkmaarse Stadslibrije, de collectie almanakken waaronder de Enkhuizer Almanak vanaf 1701 en drie pastoorsbibliotheken van de rooms-katholieke parochies Akersloot, Heiloo en Limmen met boeken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

In 2006 werd gestart met het beschrijven van ruim 2.500 Nederlandse oude drukken in de STCN, een onderneming die in 2009 werd voltooid.