Den Haag, Museum Meermanno

Aan de Haagse Prinsessegracht bevindt zich Museum Meermanno, het Nederlandse Museum van het boek. Museum Meermanno richt zich op het geschreven en gedrukte boek in het heden en verleden, met nadruk op de uiterlijke vorm en de ontwikkeling van de vormgeving van boeken.

De basis van de collectie van het museum zijn de verzamelingen die baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt bij zijn dood in 1848 aan de Nederlandse staat naliet. Van de verschillende collecties die hij bijeenbracht, was de verzameling boeken de belangrijkste. Zonder twijfel heeft het voorbeeld van zijn veel oudere achterneef Johan Meerman (1753-1815) en diens vader Gerard Meerman (1722-1771) hem sterk beïnvloed. Hun bibliotheek kwam in 1824 onder de hamer, in strijd met wat Johan Meerman in zijn testament had vastgelegd. Van Westreenen probeerde op de veiling door forse aankopen een belangrijk deel van die collectie bijeen te houden en op die manier cultureel erfgoed voor Nederland te bewaren.

Van september 2007 tot en met augustus 2008 beschreef een team van de Short Title Catalogue, Netherlands de collectie Nederlandse oude drukken van Museum Meermanno. In die periode verwerkte de STCN ruim 8200 titels in ... exemplaren. In deze webexpositie toont de STCN een aantal (bijna-)unica uit de collectie van het museum. Van prachtig ingekleurde plaatwerken tot een cursus likeurstoken en van plakkaten tot Cats; de hier getoonde boeken zijn allemaal te vinden in Meermanno.
En in de STCN, natuurlijk.