Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

Unieke muziek. Bijzondere werken uit het Nederlands Muziek Instituut beschreven door de STCN

Het Nederlands Muziek Instituut verzamelt en bewaart het (Nederlandse) muziekerfgoed en stelt dit beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en muziekbeoefening, zowel voor professionals als voor amateurs. De collecties beogen een bron van inspiratie te zijn voor het muziekleven in brede zin.

Onder het bronnenmateriaal, van voornamelijk klassieke muziek, bevinden zich talloze oude drukken van muziektraktaten en muziekuitgaven (1500-1800). Daarnaast zijn duizenden muziekhandschriften en brieven te vinden in de muziekarchieven. Deze muzikale nalatenschappen van Nederlandse componisten, uitvoerend musici, muziekinstellingen en muziekverenigingen beslaan de periode van 1850 tot heden.

Voor deze presentatie zijn veertien bijzondere uitgaven gekozen die de veelzijdigheid van de verzameling van het Nederlands Muziek Instituut illustreren. Zij zijn gerangschikt naar vier grote collecties:

  1. De muziekhistorische verzameling van de Haagse bankier Daniël François Scheurleer (1855-1927) die sinds 1935 de kern vormde van de muziekafdeling van het Haags Gemeentemuseum, en die vanaf 2000 is ondergebracht bij het NMI.

2-3. De twee grote verzamelingen die de Haagse violist Willem Noske tijdens zijn leven heeft aangelegd: de collectie Musica Neerlandica en de Vioolcollectie. In de collectie Musica Neerlandica zijn vooral muziekwerken opgenomen die het Nederlandse muziekleven in de ruimste zin "documenteren". Deze belangrijke collectie maakt sinds 2000 deel uit van het NMI. De vioolcollectie omvat met z'n tienduizenden titels vooral het internationale vioolrepertoire door de eeuwen heen. Deze collectie is sinds 2004 bij het NMI ondergebracht.

  1. De collectie van het Theatre Français de la Haye met een groot aantal Franse toneelstukken die vooral in de achttiende eeuw in Den Haag zijn opgevoerd.