Gouda, Streekarchief Midden-Holland

De kern van de bibliotheek van het streekarchief wordt gevormd door de oude stadslibrije: de bibliotheek die door het stadsbestuur in 1594 is gesticht ten behoeve van de Goudse elite. Het boekenbestand van de librije omvat boeken vanaf de middeleeuwen tot heden. Het werkgebied van de STCN is dus ruim vertegenwoordigd. Vanaf 2007 tot en met het einde van het project voerden medewerkers van de STCN samen met medewerkers van het archief enkele duizenden titels in.

Het oudste boek uit de Goudse collectie dat is opgenomen in de STCN, is het eerste boek dat Gerard Leeu drukte, de “Epistelen en evangeliën voor den geheele jare” uit 1477. Er zijn aardig wat “unica” in de stadslibrije: boeken die elders niet aangetroffen zijn. Een voorbeeld is de Geometria ofte meet-konst van Gerard Kinckhuysen, gedrukt in Amsterdam in 1723. Bijna beroemd is de Goudse “Rammazeyn-Bijbel”, gedrukt door vader en zoon Rammazeyn te Gouda in 1647. Het is een illegale uitgave van de toen pas verschenen Statenbijbel. Het bedrijf van Rammazeyn had er zo veel geld in geïnvesteerd dat het eraan failliet ging. Verder zijn er specifiek Goudse uitgaven te zien, zoals gelegenheidsgedichten voor en over Gouwenaars en almanakjes die toegespitst zijn op Gouda. Daarnaast zijn er belangrijke en minder belangrijke werken te bekijken, die ook in andere bibliotheken te vinden zijn