Haarlem, Stadsbibliotheek

Het oudste en meest bijzondere bezit van de Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken is ondergebracht in een aparte afdeling, de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties (kortweg OBBC), en omvat materiaal van een millennium aan schrift-en boekproductie.

Het oudste werkje is een handschriftfragmentje uit de 11de eeuw, het nieuwste bijzondere materiaal is bij wijze van spreken pas gisteren gepubliceerd. De Oude Boekerij (met werken tot circa 1900) vormt de basis van het huidige openbare bibliotheekbezit. Het zijn de boeken die in de loop der eeuwen, vanaf de stichting in 1596, zijn samengebracht door de toenmalige curatoren en bibliothecarissen.

De Bijzondere Collecties zijn de speciale verzamelingen van werken zonder tijdsbeperking. Veelal is de bijzonder fraaie of afwijkende uiterlijke verschijningsvorm van druk of materiaal een criterium voor verwerving. Deze focus op bijzondere (typo)grafie komt voort uit de gedachte dat de Haarlemmer Laurens Janszoon Coster in de vijftiende eeuw de boekdrukkunst zou hebben uitgevonden. Een gedachte die Haarlem en de Haarlemmers nog vijf eeuwen lang hebben gekoesterd.

De STCN heeft aan de collecties van de Stadsbibliotheek Haarlem gewerkt sinds het voorjaar van 2006. Inmiddels staat de teller van unieke én aangehangen titels op ruim 11.000.

In deze webpresentatie proeft u de typische Haarlemse couleur locale: u maakt kennis met de Haarlemse drukkers, de bloembollen, de rederijkers, de liedboektraditie, de kunstbeleving, de ingezetenen, het stadsbestuur en de mooie doorkijkjes in het arcadische Zuid-Kennemerland.