Janboel. Artikelen geschreven door een aantal (oud-)medewerkers van de STCN

Opstellen aangeboden aan Jan Bos bij de afronding van het Masterplan Short-Title Catalogue, Netherlands

Onder redactie van:
Edwin Bloemsaat
Erik Geleijns
Linda Hurkmans
Anneleid Schepers
Marja Smolenaars

Den Haag 2009