Nederlandse drukkersmerken

Al sinds de vijftiende eeuw worden de titelpagina's van Nederlandse boeken verfraaid met drukkers- en uitgeversmerken. Een drukkersmerk is als een embleem, en heeft dan ook meestal een begeleidende spreuk. De afbeelding kan realistisch, religieus of fantasierijk van aard zijn, de spreuk heeft vaak betrekking op de zegeningen van de boekdrukkunst, of op de naam van de drukker of uitgever van het betreffende boek. Sommige drukkersmerken werden vele jaren lang door verschillende personen gebruikt, zodat de precieze herkomst niet altijd meer duidelijk is. Tegenwoordig tonen uitgevers hun initialen op een gestileerde wijze op de rug en titelpagina van een boek. Deze gewoonte stoelt dus op een eeuwenoude traditie.

Een modern standaardwerk over Nederlandse drukkersmerken is: P. van Huisstede & J.P.J. Brandhorst, Dutch printer's devices 15th-17th century : a catalogue. Nieuwkoop: De Graaf, 1999. 3 dln met cd-rom.

Hierna volgen tien korte teksten over even zovele Nederlandse drukkersmerken, die door medewerkers van het Bureau Short-Title Catalogue Netherlands zijn geschreven (oorspronkelijk in 1994 verschenen in jaargang 23 van KB Centraal).