Parijs, Fondation Custodia

Onder liefhebbers, onderzoekers en verzamelaars is de Fondation Custodia voornamelijk bekend om haar uitmuntende collectie tekeningen, prenten en schilderijen die geregeld onderwerp zijn van uiteenlopend onderzoek, tentoonstellingen en publicaties. De collectie, die beheerd wordt in het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot in Parijs en werd samengebracht door kunstliefhebber en verzamelaar Frits Lugt (1884-1970) en zijn echtgenote Jacoba Klever (1888-1969), is echter ook rijk aan een collectie vroegmoderne boeken, bestaande uit ongeveer 2.000 titels. Deze boeken werden door Lugt aangekocht om hun documentaire, encyclopedische en verbindende waarde binnen de collectie evenals om hun individuele schoonheid, bibliofiele aantrekkingskracht en handelswaarde.

De collectie bestaat voor ongeveer driekwart uit titels die gedrukt zijn in de Nederlanden, waaronder veel geïllustreerde werken: emblemataliteratuur, reisverslagen, blijde inkomstboeken, en stad- en landbeschrijvingen, bijvoorbeeld. Tot de collectie behoren echter ook een groot aantal geschiedkundige werken, politieke pamfletten, religieus- en academisch drukwerk, (toneel)poëzie, en een indrukwekkend aantal veilingcatalogi en kunstenaarsbiografieën. Het oude boekenbezit in Hôtel Turgot wordt nog steeds actief aangevuld.

Om te vieren dat de collectie Nederlandse drukken nu in haar geheel te raadplegen is via de Short Title Catalogue Netherlands en om aandacht te vestigen op het feit dat de collectie Frits Lugt zich de eerste collectie in Frankrijk kan noemen die deel uitmaakt van deze online bibliografie is de volgende webexpositie vormgegeven. Hierin worden tien bijzondere en unieke exemplaren uit het boekenbezit Frits Lugt uit- en toegelicht.

Daphne Wouts