Universiteitsbibliotheek Groningen

De Universiteitsbibliotheek Groningen bevindt zich, als van oudsher, tegenover het Academiegebouw op het Broerplein. De collectie is traditioneel verbonden met het onderwijs en onderzoek in Groningen.

Door aankopen, legaten en schenkingen van bestuurders van universiteit, provincie en stad, professoren, alumni, studenten en anderen is de collectie van vierhonderd banden van het begin van de zeventiende eeuw gegroeid tot de meer dan twee miljoen banden vandaag.

De UB draagt sinds 2005 bij aan de STCN. Hierbij is de aandacht uitgegaan naar Gronings drukwerk, er zijn inmiddels zo’n 6900 titels in 10.700 exemplaren ingevoerd. Voor deze webexpositie is een keuze gemaakt van werken die representatief zijn voor onze oude collecties, zoals academisch drukwerk, theologische, filosofische en historische werken en bijzondere banden.