Letters

De Koninklijke Bibliotheek heeft twee bijzonder hoogleraarposten ondersteund, die werden bezet door respectievelijk Gerard Unger (typografie) en Jos Biemans (Middeleeuwse handschriften). Zij schreven op de KB-website een tweewekelijkse column over 'Letters'. Ze behandelden afwisselend een gedrukte letter en een letter uit een van de Middeleeuwse handschriften uit de KB-collectie.

 
 

Bijzonderheden

per punt vraagteken xps