Description de touts les Pays-Bas

Geschenk van een particulier
Verwerving: 1996
Datering: 1613 53
Formaat: Oblong 19 x 25 cm.
Aanvraagnummer: 2209 B 13

Voor het dagelijkse leven in een ver verleden zijn ooggetuigenverslagen een belangrijke bron. Een voorbeeld hiervan is het werk van de Florentijn Lodovico Guicciardini (1521-1589). Vlak voor zijn eenentwintigste verjaardag werd Guicciardini in het kader van zijn opleiding tot handelsagent naar Antwerpen gestuurd, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven. Hoe het hem als handelsagent verging is niet bekend. Wel weten we dat hij een belangrijke positie innam binnen de Italiaanse gemeenschap in die stad en dat hij bij gelegenheid als consul fungeerde. Maar bekend is hij geworden – tot in onze dagen toe – door de beschrijving die hij maakte van de Nederlanden in zijn dagen, de Descrittione di tutti I Paesi-Bassi.
Guicciardini schreef het werk aan de vooravond van de Nederlandse Opstand ofwel de Tachtigjarige Oorlog. De Italiaanse uitgave kwam uit in 1567. Het werk was meteen in trek. In datzelfde jaar volgde een Franse vertaling en in de jaren daarna nog vertalingen in het Duits, Nederlands, Latijn en Engels, allemaal in meerdere edities. Niet alleen beschrijft Guicciardini de steden en streken in de Republiek, hij voegt er ook opmerkingen aan toe over de bewoners, de volksaard, de geschiedenis, de economie en de taal. Zo vermeldt hij over Delft – de geboorteplaats van Wim van Drimmelen: ‘Hier teghen zijn uyt Delft ghesproten veel deuchdelijcke ende vermaerde mannen’. En gelijk heeft hij!

Het boek waar het hier om gaat – een Franse editie, gedrukt in Arnhem in 1613 – werd in 1996 aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken. Het maakte deel uit van een schenking van 223 bijzondere, veelal geïllustreerde boeken. De gulle schenker wenste anoniem te blijven. (MVD)

Literatuur

Ludovico Guicciardini en zijn “Beschrijvinghe van alle De Nederlanden”. Inl. H.H. de Zwager. Amsterdam 1968. Facs. van de editie: Amsterdam 1612.
H. de La Fontaine Verwey, ‘De geschiedenis van Guicciardini’s “Beschrijving der Nederlanden”’, in: H. de La Fontaine Verwey. Uit de wereld van het boek; 2: Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw. Amsterdam 1976, p. 9-31