Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt

Een bijzonder liedboekje uit de vroege zeventiende eeuw

Liedboeken waren een populair genre in de Noordelijke Nederlanden. Zo ook Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt van Pieter Lenaerts van der Goes. De eerste druk hiervan verscheen in 1602.

Hoe populair een dergelijk liedboekje was is aan dit exemplaar duidelijk te zien. De titelpagina is verdwenen en de volgende bladzijden zijn door veelvuldig gebruik behoorlijk afgesleten. In feite ziet het er erg beduimeld uit. Waarom wil de KB een dergelijk onooglijk boekje dan toch graag verwerven?

De reden heeft juist met die beduimeldheid te maken. Liedboekjes werden vaak zo intensief gebruikt dat ze niet bewaard gebleven zijn. Dit is dan ook een uniek exemplaar, een latere druk, die ook nog eens enkele liederen bevat die in de eerste druk ontbreken.

Het boekje is afkomstig uit de bibliotheek van Jan te Winkel, wiens collectie handschriften in de KB te vinden is. De boeken echter niet. Het was wel aan onderzoekers bekend: in 1929 werd er al onderzoek naar gedaan door P.J. Meertens (van het P.J. Meertens Instituut) en ook diens opvolger J.J. Voskuil (van Het Bureau) heeft hierover gecorrespondeerd. In 1977 wordt geadviseerd het boekje aan te bieden aan de KB, omdat daar de grootste verzameling van Nederlandse liedboeken is. Dat is niet gebeurd.

De KB kocht het op een veiling, vergezeld van de correspondentie die hierover gevoerd is met de toenmalige eigenaar. Dat maakt het helemaal een interessant geheel.
(MvD)

Beschrijving:
Pieter Lenaerts van der Goes, Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt. [Zonder plaats, zonder naam, na 1602]. Aanvraagnummer: 2220 G 14.
Compilatie van de correspondentie met de toenmailge eigenaar over *Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt. *Aanvraagnummer: 79 E 183.

Te zienin de vitrine bij de ingang van Bijzondere collecties van 20 oktober tot 17 januari 2010.

Zie ook...

Weblog van Jo Tollebeek (30 september 2010) over het archief van Te Winkel in de Koninklijke Bibliotheek.

Begin van Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt (na 1602) van Pieter Lenaerts van de Goes. De titelpagina is verdwenen en de volgende bladzijden zijn door veelvuldig gebruik afgesleten.

Begin van Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt (na 1602) van Pieter Lenaerts van de Goes. De titelpagina is verdwenen en de volgende bladzijden zijn door veelvuldig gebruik afgesleten.

Compilatie van de correspondentie met de toenmailge eigenaar over Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt.

Compilatie van de correspondentie met de toenmailge eigenaar over Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt.

Aan de eerste druk zijn nog zes extra liederen toegevoegd die aan het eind van de tekst van de eerste druk aangekondigd worden.

Aan de eerste druk zijn nog zes extra liederen toegevoegd die aan het eind van de tekst van de eerste druk aangekondigd worden.