Theologische verzamelbundel

Dit kleine handschriftje, dat slechts met enkele van eenvoudig penwerk voorziene initialen is versierd, bevat teksten van kerkvaders en middeleeuwse doctores.

Blijkens aantekeningen voorin behoorde het aan het St. Agnietenklooster te Arnhem, waar het ooit berustte onder zuster Alberta van Middachten. Vermoedelijk werd het ook in dit klooster geschreven. In 1582 werd het door priores Maria van Arnhem ten geschenke gegeven aan Godefridus Lynnerus.

Theologische verzamelbundel. St. Agnietenklooster te Arnhem, midden vijftiende eeuw. Perkament en papier, 166 folia, 112 x 67 mm, littera textualis. Nederlands. Perkamenten band uit de achttiende of negentiende eeuw.