Boekbanden geschonken door Jan van der Marck (1929-2010)

Op 26 april 2010 overleed de verzamelaar Jan van der Marck (geboren 1929). Vanaf 1997 heeft hij boekbanden en Nederlandse en Franse bibliofiele uitgaven geschonken aan de KB, in totaal circa 200 boeken. Dit genereuze gebaar betekende een significante uitbreiding van de collectie. Enkele boekbinders waren voordien nog niet in de Koninklijke Bibliotheek vertegenwoordigd.

Jan van der Marck, zoon van een drukker en kleinzoon van een uitgever, leek voorbestemd om de familietraditie tussen drukpersen voort te zetten, maar hij besloot kunstgeschiedenis te gaan studeren. Van der Marck was vooral geïnteresseerd in moderne kunst en maakte carrière in de Amerikaanse museumwereld. Hij begon als conservator van het Walker Art Center in Minneapolis en beëindigde zijn loopbaan in 1995 als hoofdconservator van het Detroit Institute of Art.

In 1975 had hij een prachtige uitgave van Vollard gekocht, met etsen en houtgravures van Picasso in een rijk versierde band. Dit boek vormde het begin van een omvangrijke collectie en vanaf de jaren tachtig 'vervulden mijn boeken mijn zucht naar avontuur'. Hij zocht de binders op in hun atelier, liet zich informeren over hun opvattingen en verzekerde zich op deze manier van veelal persoonlijk getinte stukken.

Deze drie boekbanden tonen de variëteit die zijn collectie kenmerkte.
(Rens Top)

Voorplat boekband, gebonden door Jean de Gonet (1986)

Constantinos Kavafis. Acquaforte da Mimmo Paladino. Verona, Gino Castiglioni & Alessandro Corbulo, 1984. Gebonden in 1986 door Jean de Gonet. Aanvraagnummer: 1784 D 102

Voorplat boekband, gebonden door Timothy C. Ely (1995)

Pierre Lecuire, Livre de ballets. Dessins de Geneviève Asse. Paris, J. Hugues, 1954. Gebonden door Timothy C. Ely in 1995. Aanvraagnummer: 1784 F 32.

Voorplat boekband, gebonden door Antonio Pérez-Noriega (1997)
  1. Philippe Douville, Les bois de Salomé. Lithographies de Lionel Guibout. [Z.pl.], Aux dépens des 40, 1994. Gebonden door Antonio Pérez-Noriega in 1997. Aanvraagnummer: 1770 C 38.