Grolierbanden

Deze vijf banden, die tot de pronkstukken van de collectie moeten worden gerekend, zijn dankzij ruime steun van de Vereniging Vrienden in 1967 door de KB verworven. Van de nu ca. 560 nog als zodanig bekendstaande 'Groliers' zijn er 7 in Nederlandse openbare collecties. Onze banden zijn gemaakt door de 'Cupid's Bow Binder', een noodnaam voor een binder of atelier waarvan de juiste naam niet bekend is.

Vele tientallen boeken en deelstudies zijn er over de bibliotheek van Jean Grolier verschenen. Die opmerkelijke belangstelling dateert al uit de vroege achttiende eeuw, wanneer veelal Engelse verzamelaars hun interesse op veilingen tonen. In Nederland was er tot 1936 slechts één Grolier-band aanwezigde (de zogeheten plaquetteband in Museum Meermanno) totdat de KB in 1967 deze vijfdelige reeks kon verwerven.

  • Cupid's Bow Binder, Frankrijk, Parijs, ca. 1550. Met goud bestempeld bruin kalfsleer met resten van verf in verschillende kleuren. Vijf delen. Alle platten zijn bestempeld met een gelijksoortig, maar nooit precies hetzelfde patroon van elkaar doorsnijdende linten gecombineerd met bogen en losse stempels. Op de voorplatten het eigenaarsmerk van Grolier. Centraal op elk achterplat staat zijn devies. Inhoud: Ioannes Chrysostomus. Opera. Basileae, officina Frobeniana, 1530. 5 dl. Aanvraagnummer: 225 E 1-5.