Lodewijk XIV band

Opmerkelijk voor deze forse band is de bijna sobere versiering van de platten. Deze manier van decoreren is echter typerend voor de Franse bindkunst van de tweede helft van de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw. De in 1963 door de Vereniging Vrienden geschonken band draagt het wapen van Lodewijk XIV. Het is echter een variant die niet in het standaardwerk over wapenstempels op Franse boekbanden, van Olivier, Hermal en De Roten is opgenomen. (E. Olivier, G. Hermal. R. de Roten. Manuel de l'amateur de reliures armoiriées françaises. Paris, 1924-1938. 30 vol.)

Beide platten zijn bestempeld met een kader van lijnen en decoratieve rollen. Centraal staat het wapen van Lodewijk XIV. De rugvelden dragen het monogram van de vorst. Ze zijn bestempeld met een decoratieve rol en de kapitalen zijn met geel en rode zijde bestoken.