De Blauwe Schuit: Groten der aarde, levend voor uw glorie,

Sommige Blauwe Schuit-uitgaven werden nooit voltooid, al waren er wel proeven gedrukt.

Een van die niet gerealiseerde uitgaven bevat een titelloos gedicht waarvan de eerste regel luidt:

Groten der aarde, levend voor uw glorie,

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)
Pagina 1 (Koninklijke Bibliotheek)

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)
Pagina 2-3

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)
Pagina 4

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Een matig gewaardeerd gedicht

Het titelloze gedicht telt 25 strofen van 4 regels en is geschreven door Klaas Heeroma (1909-1972), die voor zijn poëzie het pseudoniem Muus Jacobse gebruikt.

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Wazige effecten of niet, er kwam geen illustratie. Op 8 augustus 1944 schreef Henkels dat de uitgave wat hem betreft kon worden gedrukt:

Stuur je me nog een proef van het ontwerp-omslag? Je denkt er zeker wel om, dat daar de titel op moet?

In de brieven van de uitgevers komt daarna niets meer voor over deze uitgave. Het colofon zegt dat er 50 exemplaren zijn gedrukt in augustus 1944, maar het drukstadium is nooit bereikt. Er zijn maar een handvol proeven bewaard, waarvan sommige exemplaren vier pagina's met het hele gedicht en het colofon bevatten (zoals het KB-exemplaar). In andere exemplaren ontbreekt dat colofon.

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)
Eerste twee strofen

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Muus Jacobse, *Groten der aarde, levend voor uw glorie,* (c.1944)
Colofon

Muus Jacobse, Groten der aarde, levend voor uw glorie, (c.1944)

Beschrijving

[Muus Jacobse (K.H. Heeroma)], [Tekst met beginregel:] Groten der aarde, levend voor uw glorie,.
4 bladen, 248x160 mm.
Gedrukt in augustus 1944 (niet gepubliceerd).
Letter: Holandsche Mediaeval (tekst: corps 12; colofon: corps 10).
Oplage: 0. Er zijn circa 5 proeven bewaard.
Papier: ?
Colofon: 'Dit onuitgegeven gedicht werd gedrukt en verlucht door H.N. Werkman in Augustus 1944 in een oplage van 50 ex., die niet in den handel komen, voor de vrienden van De Blauwe Schuit.'

Literatuur

  • Hendrik Nicolaas Werkman, Brieven rond De Blauwe Schuit (1940-1945). Nijmegen, 2008.
  • Ate Zuithoff, Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper. Utrecht, 1995.