A survey of Persian art

Het allereerste geschenk dat de Koninklijke Bibliotheek ontving van de Vereniging Vrienden van de KB was A survey of Persian art from prehistoric times to the present (Oxford 1938-1939). Het is een standaardwerk op groot formaat, dat uiteindelijk zeven delen zou tellen. De Vrienden betaalden eerst 1 tot en met 3 in 1938 en het jaar daarop de delen 4 tot en met 6. In 1958 verscheen de index op alle delen als deel 7.

A survey of Persian art werd geschreven door de Amerikaanse kenner van Perzische en Iraanse kunst Arthur Upham Pope (1881-1969). Pope studeerde filosofie aan Brown University en organiseerde er nog tijdens zijn studie een tentoonstelling over tapijten uit het Midden-Oosten. In 1920 scheidde hij van zijn eerste vrouw en trouwde met Phyllis Ackerman, een van zijn studenten. Samen adviseerden ze verzamelaars en musea over de aanschaf van Perzische kunst. In de jaren ’20 reisden ze naar Iran en organiseerden ze congressen op dit gebied. In 1928 stichtte Pope het American Institute for Persian Art and Archaeology. Samen met anderen verrichtte hij archeologische opgravingen in Iran en bracht hij de Perzische architectuur in kaart. Zijn kennis en expertise – en die van Ackerman – mondde uit in A survey of Persian art. Pope en Ackerman verhuisden in 1966 naar Iran, waar ze tot hun dood bleven wonen.