Collectie vouwsels

Geschenk van E.B. Wolff
Verwerving: 2003
Formaat: Voornamelijk 5 x 5 cm.
Aanvraagnummer: PC.C ORI KOL 01

In de zomer van 2003 schonk Eva Wolff de collectie vouwsels van haar zoon Frank van Kollem aan de Papierhistorische Collectie van de Koninklijke Bibliotheek. De collectie zat sinds het overlijden van Frank opgeborgen in een kleine bruine koffer. Het ‘koffertje van Frank’ bevatte meer dan honderd vouwsels, vaak niet meer dan enkele centimeters groot. Elk vouwsel was afzonderlijk opgeborgen in een plastic hoesje, of bevond zich samen met enkele andere in een sigarendoosje. Bij elkaar een intrigerende verzameling, gemaakt door een bijzonder mens.
Frank was een natuur- en wiskundig genie en taalbegaafd. Zijn fascinatie voor mathematische principes speelde wellicht een rol in zijn geometrische vouwconstructies. Veel van de kunstwerken lijken in eerste instantie op uit kleine stroken blanco papier gevlochten matjes, soms niet groter dan vijf bij vijf centimeter en enkele millimeters dik. Ze zijn echter in werkelijkheid alle vanuit één vel papier gevouwen. De grote variatie in het regelmatige, repeterende vouwpatroon dat bij de meeste werkstukken aan de voorzijde verschillend is van dat aan de achterzijde, het kleine formaat en de tot in het kleinste detail volgehouden perfectionistische uitvoering, wekken verbazing en bewondering.

Deskundigen die de werkstukken van Frank van Kollem al op de Koninklijke Bibliotheek hebben bestudeerd zijn tot de conclusie gekomen dat een gedeelte van de vouwsels verwantschap vertoont met zogenaamde tessellations, de producten van een nieuwe stroming in de wereld van origami. Echter, de gedetailleerdheid en het kleine formaat van de vouwsels uit het koffertje maken Franks werk uniek.
Er wordt op de restauratieafdeling van de Koninklijke Bibliotheek nog gewerkt aan een verantwoorde berging, waarbij de objecten beschermd zijn tegen beschadiging, maar tegelijkertijd van alle zijden goed bekeken kunnen worden. Met deze aanpak wordt tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens van de schenkster, dat het vouwwerk van haar zoon voor de toekomst behouden moet blijven en voor geïnteresseerden toegankelijk moet zijn. (HP)