Première visite de Marcel Proust, suivi de quelques lettres inédites de Marcel Proust

Jaar:
1948
Auteur:
Paul Morand
(1888 - 1976)
Uitgeverij:
Club des Bibliophiles

Het mooie boek - livre de luxe - was in Frankrijk gedurende de jaren twintig enorm populair. Het aantal bibliofiele verenigingen hield daarmee gelijke tred. Je had ze in alle soorten en maten, zoals de in 1820 opgerichte Société des Bibliophiles Français. Er waren verenigingen die gebaseerd waren op een beroepsgroep (de Société des Médecins Bibliophiles), een plaats (Cercle Lyonnais du Livre), het bezit van een auto (de Bibliophiles de l'Automobile-club de France) of op sekse (Les Cent Une: Société de Femmes Bibliophiles). Een van de laatste verenigingen - in de jaren vijftig en zestig - was meer een commerciële boekenclub: de Club des Libraires de France. De meeste verenigingen zijn inmiddelsverdwenen.

De bibliofele verenigingen werden niet alleen opgericht om met elkaar over boeken te praten. Bijna allemaal gaven ze zelfook boeken uit, exclusief gedrukt voor de eigen kring, waarbij meestal werd uitgegaan van een gemiddelde smaak. Dat gold voor de typografie, voor de illustrator en eveneens voor de gekozen tekst. Hoewel het vaak om traditioneleproducten gaat, is het tocheen aardig verzamelgebied, vanwege de zorg die aan de in kleine oplagen verschenen uitgaven is besteed.

De Club des Bibliophiles, die Paul Morand vroeg zijn herinneringen aan Marcel Proust te publiceren, had kennelijk niet meer dan 150 leden. De oplage is daarop afgestemd. Naast het relaas van Morandbevat het boek elf brieven van Marcel Proust uit 1916-1917 die hier voor het eerst in druk verschijnen. De welverzorgde typografie is modern klassiek te noemen, zij het dat in dit exemplaar de in rood gedrukte tekst in het colofon ten opzichte van de rest scheef staat. Het logo van de vereniging toont een gevleugeld paard, Pegasus.

Bibliografische beschrijving:

Beschrijving: Première visite de Marcel Proust, suivi de quelques lettres inédites de Marcel Proust / Paul Morand. - [Genève] : Club des bibliophiles, 1948. - 57 p. ; 26 cm
Drukker: André Kundig
Oplage: 171 exemplaren
Exemplaar: Nummer 130 van de 171 op Montval
Lettertype: Garamond
Boekbinder: Fred Beumer (Koninklijke Bibliotheek)
Aanvraagnummer: Koopm A 224

Literatuur:

  • Raymond Hesse, Le livre d'après guerre et les sociétés de bibliophiles 1918-1928. Paris, Grasset, 1929

Titelpagina
Titelpagina

Titelpagina

Pagina 55
Pagina 55

Pagina 55