Arnold Geulincx

De zeventiende-eeuwse denker Arnold Geulincx leerde de moderne mens naar zichzelf te kijken. Hij ontwikkelde een ethiek die paste bij het nieuwe, mechanistische wereldbeeld. Geulincx stelde dat wij eigenlijk steeds toeschouwer zijn van onze handelingen. Lees meer over deze filosoof in dit profiel.

Van de hoofddeugden: de eerste tuchtverhandeling (1986)

Van de hoofddeugden:* de eerste tuchtverhandeling* (1986)