Bas Haring: biografie

Jaar Gebeurtenis
1968 Bas (Sebastiaan) Haring geboren in De Bilt (23 april)
1980 Volgt Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) aan College Blaucapel te Utrecht (september 1980 tot en met mei 1986)
1986 Studie Natuurkunde (Universiteit Utrecht) (tot 1988)
1988 Propedeuse natuurkunde (Universiteit Utrecht); Studie Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (Universiteit Utrecht) (in 1993 afgesloten met afstudeerproject Academisch Ziekenhuis Utrecht)
1993 Treedt in dienst bij de Vakgroep Informatica aan de Universiteit Utrecht als Assistent in Opleiding om onderzoek te doen naar beeldverwerking en adaptieve algoritmen (januari); Doctoraalexamen Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (september); Doet wetenschappelijk onderzoek in Academisch Ziekenhuis Utrecht (oktober-december)
1997 Promoveert in de Wiskunde & Informatica aan de Universiteit van Utrecht (Adaptive image segmentation) (23 mei); Treedt in dienst bij Shell International Exploration and Production (mei)
1998 In dienst als universitair docent Informatica aan de Universiteit Leiden
2001 Debuteert met Kaas en de evolutheorie; Benoemd tot hoofddocent Mediatechnologie (Universiteit Leiden); Initieert MSc Media Technology aan de Universiteit Leiden
2002 Ontvangt Gouden Uil voor jeugdliteratuur en Eureka!-prijs (Furore boekenprijs) (voor Kaas en de evolutietheorie); schrijft columns in Mare (tot 2004)
2004 Presenteert het televisieprogramma 'Stof' (omroep RVU); schrijft columns in Intermediair (tot 2006)
2005 Schrijft columns in De Volkskrant (tot 2013)
2006 Presenteert het televisieprogramma 'Haring'; Benoemd tot bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap (Universiteit Leiden) (1 oktober)
2008 Publicatie van de Chinese vertaling van Kaas en de evolutietheorie; Schrijft column voor Filosofie Magazine (tot 2011)
2009 Schrijft essay voor de Maand van de Filosofie (Het aquarium van Walter Huijsmans of waarom zouden we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde?); Publicatie van CD voor kinderen (Waarom?)
2010 Publicatie van hoorcollege over de filosofie van het brein (Het bewustzijn); opiniemaker voor NCRV-televisieprogramma 'Altijd wat' (tot 2011)
2011 Panellid bij BNN-televisieprogramma 'Proefkonijnen'
2012 Houdt 14de Victor Westhofflezing aan de Radboud Universiteit, Nijmegen (Bouwmeesters, op zoek naar een nieuwe verantwoordelijkheid jegens de natuur) (30 mei)
2016 Presenteert BNN-televisieprogramma 'Klonen: wens of waanzin'; projectleider voor film 'On being a scientist' door Joost van Ginkel (première 7 april)
2017 Houdt Willem Arondéuslezing 2017 ('Dwarsliggers, uitzonderingen en andere vreemde snuiters') (10 mei)