Benedictus de Spinoza

Spinoza pleitte in de zeventiende eeuw voor tolerantie en vrijheid van meningsuiting. Hij geloofde niet in de God van de Bijbel, maar in een God die 'al wat is' omvat. Zijn invloed was en is groot.