Benedictus de Spinoza: biografie

Jaar Gebeurtenis
1632 Geboren in Amsterdam als Baruch de Spinoza (24 november)
1638 Moeder Hanna Deborah de Spinoza overlijdt (5 november)
1641 Vader Michael de Spinoza trouwt met Esther (28 april)
1649 Actief in de zaak van zijn vader
1652 Spinoza's stiefmoeder, Esther, overlijdt (24 oktober)
1654 Vader Michael overlijdt (28 maart); Baruch neemt het familiebedrijf over met zijn broer Gabriël
1656 Verbannen uit de Amsterdamse joodse gemeenschap (27 juli)
ca. 1656 Wijzigt zijn voornaam in Benedictus; Leert Latijn bij Franciscus van den Enden
ca. 1660 Verhuizing naar Rijnsburg; Werkt aan de 'Korte verhandeling van God, de mensch, en deszelvs welstand'
1663 Verhuizing naar Voorburg (na 20 april); Eerste publicatie in boekvorm (Renati des Cartes principiorum philosophiae, pars I & II, more geometrico demonstratae); Begint aan zijn hoofdwerk (Ethica)
1664 Publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn eerste werk (Renatus Des Cartes Beginzelen der wysbegeerte, I en II deel, na de meetkonstige wijze beweezen)
1669 Verhuizing naar Den Haag (na 5 september)
1670 Publiceert Tractatus theologico politicus (anoniem)
1673 Uitgenodigd voor het hoogleraarschap in Heidelberg (Spinoza slaat dit af); Bezoekt het Franse leger in Utrecht
1674 Verbod van de verspreiding van Tractatus theologico politicus
1675 Voltooit in handschrift zijn hoofdwerk (Ethica)
1677 Overlijdt in Den Haag (21 februari); Publicatie van het verzameld werk (Opera posthuma met daarin onder andere Ethica); Publicatie van de vertaling in het Nederlands van het verzameld werk (De nagelate schriften)

Portret van Benedictus de Spinoza (1632-1677), uit: [Redactie door Cis van Heertum]: Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld (Amsterdam: In de pelikaan, 2008)

Portret van Benedictus de Spinoza (1632-1677), uit: [Redactie door Cis van Heertum]: Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld (Amsterdam: In de pelikaan, 2008)

Boekband voor een exemplaar van Spinoza, De rechtzinnige theologant of Godgeleerde staatkundige verhandelinge (Hamburg: Henricus Koenraad [=Amsterdam: Rieuwertsz], 1693)

Boekband voor een exemplaar van Spinoza, De rechtzinnige theologant of Godgeleerde staatkundige verhandelinge (Hamburg: Henricus Koenraad [=Amsterdam: Rieuwertsz], 1693)