Benedictus de Spinoza: enkele literatuurverwijzingen

 • Beekes, 2011
  Jaron Beekes: De lens van Spinoza. Amsterdam, Oog & Blik, De Bezige Bij, 2011
 • Bunge, 2003
  Wiep van Bunge: 'Spinoza, Benedictus de (1632-77)', in: The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. Volume II: K-Z. Wiep van Bunge [et al.] (Ed.). Bristol: Thoemess Press, 2003, p. 931-938.
 • Bunge, 2010
  Wiep van Bunge: De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale verlichting. Antwerpen, University Press Antwerpen, 2010.
 • Bunge, 2011
  Wiep van Bunge [et al.]: The continuum companion to Spinoza. London, Continuum, 2011
 • Israel, 2005
  Jonathan I. Israel: Radicale verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden. Egbert Krikke (Red.). Franeker, Van Wijnen, 2005.
 • Klever, 1995
  Wim Klever: Een nieuwe Spinoza: in veertig facetten. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1995.
 • Klever, 1996
  Wim Klever: Ethicom. Ofwel Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar. Delft, Eburon, 1996.
 • Knol, 2006
  Jan Knol: En je zult spinazie eten. Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2006.
 • Knol, 2007
  Jan Knol: Spinoza. Uit zijn gelijkenissen en voorbeelden, voor iedereen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2007.
 • Krop, 2002
  Henri Krop: 'Inleiding', in: Spinoza: Ethica. Henri Krop (Red.). Amsterdam, Bert Bakker, 2002.
 • Moreau, 2004
  Pierre-François Moreau: Spinoza en het spinozisme. Een inleiding. Jeroen Bartels (Red.). Budel: Damon, 2004.
 • Nadler, 2006
  Steven Nadler: Spinoza's 'Ethics'. An introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Reijen, 2008
  Miriam van Reijen: Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk. Kampen, Klement, 2008.
 • Spinoza, 1992
  Spinoza: Briefwisseling. F. Akkerman, H.G. Hubbeling, A.G. Westerbrink (Red.). Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1977, tweede druk 1992.
 • Spinoza, 1997
  Spinoza: Theologisch-politiek traktaat. F. Akkerman (Red.). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1997.
 • Spinoza, 2002
  Spinoza: Ethica. Henri Krop (Red.). Amsterdam, Bert Bakker, 2002.
 • Spinoza, 2011a
  Spinoza: Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk. Jan Knol (Red.). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2011.
 • Spinoza, 2011b
  Spinoza: The Vatican manuscript of Spinoza's Ethica. Leen Spruit & Pina Totaro (Red.). Leiden, Boston, Brill, 2011.
 • Suchtelen, 2011
  Nico van Suchtelen: 'Aantekeningen', in: Spinoza: Ethica. Nico van Suchtelen, Guido van Suchtelen (Red.). Nieuwe uitgave, tiende druk. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2011, p.315-335.
 • Steenbakkers, 1994
  Piet Steenbakkers: Spinoza's Ethica from manuscript to print. Studies on text, form and related topics. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Utrecht, Department of philosophy, Utrecht University, 1994.
 • Steenbakkers, 1997
  Piet Steenbakkers: De Nederlandse vertalingen van Spinoza's Ethica. Delft, Eburon, 1997.
 • Steenbakkers, 1999
  Piet Steenbakkers: 'Benedictus de Spinoza (1632-1677), een overzicht', in: Filosofie,9 (1999)6 (december 1999/januari 2000), p. 4-14.

Spinoza's De nagelate schriften (1677), bron voor vele heruitgaven

Spinoza's De nagelate schriften (1677), bron voor vele heruitgaven