Cornelis Willem Opzoomer

Cornelis Willem Opzoomer brak met de traditionele filosofie door al bij zijn aantreden als hoogleraar niet in het Latijn te spreken, maar in het Nederlands. De filosofie moest uit de ivoren toren, uit de studeerkamer, komen en van nut zijn voor de gewone man en voor de maatschappij van nu. In de negentiende eeuw was hij daarmee een vernieuwer. Zijn werk was dan ook omstreden én populair.

[C.W. Opzoomer], Ernst en Falk : een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Nederland (1853)
[C.W. Opzoomer], Ernst en Falk (1853)

[C.W. Opzoomer], Ernst en Falk: een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Nederland (1853)

Handgeschreven opdracht in C.W. Opzoomer, De staatkunde van Edmund Burke (1852)
Handgeschreven opdracht van C.W. Opzoomer

Handgeschreven opdracht in C.W. Opzoomer, De staatkunde van Edmund Burke (1852)

C.W. Opzoomer, De staatkunde van Edmund Burke (1852)
C.W. Opzoomer, De staatkunde van Edmund Burke (1852)

C.W. Opzoomer, De staatkunde van Edmund Burke (1852)

Couvert voor een brief van C.W. Opzoomer (aan een onbekende correspondent) over een mogelijke ontmoeting (KB KW 75 C 52, nr. 50)
Brief van C.W. Opzoomer

Couvert voor een brief van C.W. Opzoomer (aan een onbekende correspondent) over een mogelijke ontmoeting (KB KW 75 C 52, nr. 50)