Desiderius Erasmus: biografie

Jaar Gebeurtenis
1466, 1467 of 1469 Geboren als Geert Geerts (of Gerhard Gerhards) in de nabijheid van de Sint Laurenskerk in Rotterdam (doopnaam: Erasmus) (28 oktober)
1476 Gaat naar de school van Pieter Winckel (Gouda)
1478 Verblijf te Deventer (school van de Broeders van het Gemene Leven)
1483 Moeder overlijdt aan de pest; Kort verblijf bij de Broeders van het Gemene Leven
1484 Keert terug naar Gouda; Zijn vader sterft
1487 Bezoek aan klooster Steyn in Gouda (reguliere augustijner kanunniken)
1488 Intrede tot klooster Steyn
1490 Werkt aan Contemptu mundi (de wereldverachting) (periode 1480-1490)
1492 Wijding tot priester door bisschop van David van Bourgondië (Utrecht, 24 april)
1493 Secretaris van bisschop van Kamerijk, Hendrik van Bergen (dankzij grondige kennis van het Latijn)
1494 Voltooit zijn eerste werk (Antibarbari)
1495-1499 Vertrek naar Parijs (studie theologie); Schrijft dialoog over de studie van de bonae litterae (schone letteren); Publiceert eerste uitgave, een lofrede op de humanist Robert Gaguin; Ontmoet de humanist Fausto Andrelini; Komt in aanraking met de moderne devotie
1496 Publiceert een dichtbundel (Carmen de casa natalitia Jesu)
1499 Vertrekt met Lord Mountjoy naar Londen; Ontmoet Thomas More; Maakt kennis met John Colet kennen (leert Grieks)
1500 Keert terug naar Parijs; Publiceert 800 spreekwoorden: adagia (Adagiorum collectanea)
1501 Reis naar Steyn; Krijgt tweede studieverlof
1502 Verblijf in Leuven (weigert leerstoel)
1503 Publiceert handboek voor de 'christensoldaat' (Enchiridion militis christiani); Schrijft lofrede voor Philips de Schone
1504 Verblijf in Parijs
1505 Tweede verblijf in Engeland
1506 Verblijft in Italië: ontvangt in Turijn doctoraat in de theologie (4 september); Reist naar Bologna
1507 Ontmoet in Venetië de drukker Aldus Manutius
1509 Verblijf te Padua, Rome en Napels; Reist terug naar Engeland: schrijft Lof der zotheid (voltooid in Londen)
1511 Publiceert Laus stultitiae (Lof der zotheid)
1512 Doceert Grieks in Cambridge
1514 Vertrek uit Engeland en reis naar Bazel (via Leuven, Straatsburg en Mainz); Publiceert Parabolae (vergelijkingen)
1515 Publiceert brieven; Korte reis naar Engeland; Ontmoet schilder Hans Holbein
1516 Publicatie van Erasmus' nieuwe Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament; Raadsheer van Karel V; Schrijft Institutio principes christiani (De opleiding van een christelijke prins) voor Karel V
1517 Verkrijgt pauselijke toestemming voor dispensaties (voor niet dragen monnikspij en vebrlijf buiten het klooster); Quinten Metsys portretteert Erasmus; Vestigt zich in Leuven
1519 Briefwisselingen met Luther
1520 Wordt gemengd in de Lutherkwestie (pauselijke ban van Luther); Albrecht Dürer portretteert Erasmus (tekening)
1521 Verhuist naar Bazel; Begin van langdurige ziekte
1523 Han Holbein portretteert Erasmus
1524 Publiceert De libero arbitrio (over de vrije wil) en beantwoordt Luther (Hyperaspistes)
1526 Albrecht Dürer portretteert Erasmus (ets)
1528 Publiceert Ciceronianus en De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione
1531 Verhuist naar Freiburg (in verband met de reformatie in Bazel)
1535 Terugkeer naar Bazel; Weigert benoeming tot kardinaal
1536 Overlijdt (in de nacht van 11 op 12 juli); Begraven in de kathedraal van Bazel