Desiderius Erasmus: een brief aan Nicolas Varius
Erasmus, brief aan Varius

Desiderius Erasmus, brief aan Nicolas Varius, Bazel, 30 maart 1527

In Nederlandse bibliotheken bevinden zich ongeveer twintig originele handgeschreven brieven van Erasmus. In totaal zijn er zo'n 3000 bewaard. De Koninklijke Bibliotheek bezit één van die brieven.

Het gaat om een brief van Erasmus aan Nicolaus Marvillanus (is: Varius), geschreven in Bazel op 30 maart 1527. De brief is in het Latijn en moeilijk leesbaar, omdat in het verleden is getracht die beter leesbaar te maken met zogenaamd reagens. Daardoor is het papier nu verbruind.

De brief is gericht aan Varius, ofwel Nicolaus Wary van Marville. Varius was in 1527 rector van het College Trilingue in Leuven. Erasmus probeert hem te overtuigen van de noodzaak om de professor Grieks niet te ontslaan, al was hij nu getrouwd, maar hem te behouden voor de opleiding. Erasmus was tijdens zijn periode in Leuven de stichter van het betreffende college geweest. Er werd Grieks, Hebreeuws en Latijn onderwezen. In 1518 kon het worden gesticht dankzij het legaat van Erasmus' vriend Hieronymus Buslyden.

De brief is gepubliceerd in P.S. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, tom. VII: 1527-1528 (p. 24a-24b, nr. 1806a). De KB heeft de brief verworven in 1927 (aanvraagnummer: KW 121 A 27).

Desiderius Erasmus, brief aan Nicolas Varius, Bazel, 30 maart 1527 (achterzijde, met adres)

Desiderius Erasmus, brief aan Nicolas Varius, Bazel, 30 maart 1527 (achterzijde, met adres)