Dirck Volckertsz. Coornhert: biografie

1522 Geboren te Amsterdam, als zoon van textielkoopman
1546-1561 Woont in Haarlem;
Verdient de kost met etsen en gravures voor de schilder Maarten van Heemskerk
c.1552 Leert Latijn om het probleem van de erfzonde bij de kerkvaders te bestuderen
1560 Begint met drie vrienden een drukkerij in Haarlem;
Vertaalt De Officiis van Cicero, De Beneficiis van Seneca, vijftig verhalen uit Decamerone van Boccaccio uit het Frans en de eerste twaalf boeken van Odyssee uit het Latijn
1561 Wordt notaris, opgeleid door Talesius, oud-secretaris van Erasmus; Wordt klerk op het stadshuis
1564 Wordt secretaris van de burgemeesters;
Ontmoet prins Willem van Oranje;
Wordt de officiële tussenpersoon tussen het gemeentebestuur en Hendrik van Brederode
1566 Mede door Coornherts optreden trekt de beeldenstorm langs Haarlem
1567 Wordt gevangengezet;
Ontsnapt en vlucht naar Duitsland
1572 Keert terug naar Nederland;
Wordt secretaris van de vrije Statenvereniging van de provincie Holland;
Verkeert in levensgevaar en vlucht naar Xanten (Duitsland)
1578 Krijgt het verbod opgelegd om Calvijn en Beza te citeren
1579 Schrijft de Justificatie des Magistraets tot Leyden;
Krijgt publicatieverbod voor godsdienstige teksten;
Publiceert anoniem Synodus van der conscienten vrijheidt
1583 Voert in Den Haag een openbaar debat met professor Saravia over de Heidelbergse catechismus
1584 Moord op zijn vriend en beschermer Prins Willem (juli);
Zijn vrouw overlijdt (herfst);
Dominee Donteclock wil Coornhert gevangen zetten;
Vlucht wederom naar Duitsland (Emden), wegens dreigende reacties op zijn boek (Hemelwerk);
Schrijft De zedenkunst dat is wellevenskunste (de eerste in een landstaal geschreven ethica in Europa)
1586 Keert terug naar Nederland (Delft, later Gouda);
Voltooit Loci communer;
Schrijft Vande Predestinatie, Verkiezinge en Verwerpinghe Godes (verhandeling over ethiek en godsdienst)
1589 Stelt de godsdienstvrijheid (opnieuw) aan de orde met Proces van ''tKetterdooden ende dwangh der conscientien
1590 Sterft op 68-jarige leeftijd (29 oktober);
Wordt in de St.-Janskerk te Gouda begraven

Voorzijde omslag van: Dirck Volckertsz. Coornhert, Op zoek naar het hoogste goed (Baarn: Ambo, 1987)

Voorzijde omslag van: Dirck Volckertsz. Coornhert, Op zoek naar het hoogste goed (Baarn: Ambo, 1987)