Dirck Volckertsz. Coornhert: geïllustreerde bibliografie vanaf 1900

Deze bibliografie bevat de in de Koninklijke Bibliotheek aanwezige filosofische werken van Dirck Volckertsz. Coornhert die vanaf de 20e eeuw zijn verschenen. Vertalingen en (ongewijzigde) herdrukken zijn niet opgenomen.

D.V. Coornhert, [*De levende gedachte van Coornhert*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=036561932). R. Limburg (Red.) – Den Haag: Servire, 1941

D.V. Coornhert, De levende gedachte van Coornhert. R. Limburg (Red.) – Den Haag: Servire, 1941

D.V. Coornhert, [*Gedachten van Coornhert*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=052774104). J. Fransen (Red.) – Amsterdam: Bigot & Van Rossum, 1941

D.V. Coornhert, Gedachten van Coornhert. J. Fransen (Red.) – Amsterdam: Bigot & Van Rossum, 1941

D.V. Coornhert, [*Boeventucht*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=803101015). A. Gelderblom (Red.) – Utrecht: Instituut de Vooys, 1980

D.V. Coornhert, Boeventucht. A. Gelderblom (Red.) – Utrecht: Instituut de Vooys, 1980

D.V. Coornhert, [*Boeventucht*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=850977363). A. Gelderblom (Red.) – Muiderberg: Dick Coutinho, 1985

D.V. Coornhert, Boeventucht. A. Gelderblom (Red.) – Muiderberg: Dick Coutinho, 1985

D.V. Coornhert, [*Weet of rust: proza van Coornhert*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=851320856). H. Bonger & A. Gelderblom (Red.) – Amsterdam: Querido, 1985

D.V. Coornhert, Weet of rust: proza van Coornhert. H. Bonger & A. Gelderblom (Red.) – Amsterdam: Querido, 1985

D.V. Coornhert, [*Op zoek naar het hoogste goed*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=042924553). H. Bonger (Red.) – Baarn: Ambo, 1987

D.V. Coornhert, Op zoek naar het hoogste goed. H. Bonger (Red.) – Baarn: Ambo, 1987

D.V. Coornhert, [*Synode over gewetensvrijheid: een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=30871542X). J. Gruppelaar, J.C. Bedaux & G. Verwey (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008

D.V. Coornhert, Synode over gewetensvrijheid: een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh. J. Gruppelaar, J.C. Bedaux & G. Verwey (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008

D.V. Coornhert, [*Politieke geschriften: opstand en religievrede*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=308715462). J. Gruppelaar (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009

D.V. Coornhert, Politieke geschriften: opstand en religievrede. J. Gruppelaar (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009

D.V. Coornhert, [*Coornhert in het klein: korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid*](http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=323596894). R. Buys (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011

D.V. Coornhert, Coornhert in het klein: korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid. R. Buys (Red.) – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011