Gerard Bolland

Bolland was een autodidact, taalvirtuoos, meeslepend redenaar en 'voorganger' in de Waarheid: hij zag zich als de filosoof die als bemiddelaar moest optreden om te komen tot het waarlijk Redelijke, dat alleen was weggelegd voor een elite. Hij was de ‘zuiveraar’ van Hegels filosofie. ‘Groot is de geest van Hegel, - maar in onze dagen spreekt zuivere rede Hollandsch en Bollandsch’.

Bronzen borstbeeld van Bolland, in 1918 gemaakt door beeldhouwer Albert Termote
Bronzen buste van Bolland, 1918

Bronzen buste van Bolland, in 1918 gemaakt door beeldhouwer Albert Termote (1887-1978) voor de Rijksuniversiteit Leiden (Bron: Wikimedia Commons)

Wit marmeren buste van Bolland, gemaakt door beeldhouwer Albert Termote (1887-1978)
Marmeren buste van Bolland, 1919

Wit marmeren buste van Bolland, in 1919 gemaakt door beeldhouwer Albert Termote (1887-1978) in opdracht van het Rijksmuseum.

Borstbeeld van beeldhouwer Louise Beijerman (1883-1970)
Borstbeeld van Bolland, 1921

Borstbeeld van Bolland, gemaakt door beeldhouwer Louise Beijerman (1883-1970), in 1921 geschonken aan Museum De Lakenhal.

G.J.P.J. Bolland, De teekenen des tijds (1921)
G.J.P.J. Bolland, De teekenen des tijds (1921)

G.J.P.J. Bolland, De teekenen des tijds (1921)