Gerard Heymans

Gerardus Heymans was als filosoof en psycholoog een ‘exacte’ wetenschapper. Hij streefde naar zo groot mogelijke objectiviteit en was er van overtuigd dat alleen een methodisch-experimentele aanpak tot betere resultaten zou leiden.

Audio interview over Heymans