Gerard Heymans

Gerardus Heymans was als filosoof en psycholoog een ‘exacte’ wetenschapper. Hij streefde naar zo groot mogelijke objectiviteit en was er van overtuigd dat alleen een methodisch-experimentele aanpak tot betere resultaten zou leiden.

Portret van Gerard Heymans
Portret van Gerard Heymans

Portret van Gerard Heymans

Portret van Gerard Heymans uit Gerardus Heymans, Over metafysica en esthetica. - Baarn: Ambo, 1987
Portret van Gerard Heymans

Portret van Gerard Heymans uit Gerardus Heymans, Over metafysica en esthetica. Baarn: Ambo, 1987

Audio interview over Heymans