Hans Achterhuis

Hans Achterhuis was de eerste Nederlandse Denker des Vaderlands en dat was niet voor niets. Steeds koppelde hij zijn werk aan actuele problemen en schreef daarover op een bijna literaire wijze. Zijn hoofdthema is de utopie en dan vooral de desastreuze gevolgen van strikte toekomstverwachtingen. Leer hier het werk van Achterhuis kennen.

Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt (2010)
Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt (2010)

Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt (2010)