Hans Achterhuis: biografie

Jaar
1942 Herman Johan (Hans) Achterhuis geboren te Hengelo (1 september)
1960 Studeert theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (tot 1965)
1965 Studeert theologie en filosofie aan de Université de Strasbourg (tot 1969)
1967 Promoveert op studie over Albert Camus bij Roger Mehl in Straatsburg (gepubliceerd in 1969: Camus: de moed om mens te zijn)
1968 Part-time medewerker voorlichting en onderzoek bij het Werelddiaconaat (tot 1972)
1972 Medewerker voorlichting en onderzoek bij het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (tot 1973)
1973 Docent sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (tot 1990)
1975 Redacteur van de Filosofische reeks van de Universiteit van Amsterdam
1983 Doceert aan de Universiteit van Berkeley (USA)
1984 Benoemd tot bijzonder hoogleraar Humanistische wijsbegeerte aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (tot 1991)
1986 Redacteur van Kritisch denkerslexicon (tot 2012)
1987 Doceeert aan de University of Pennsylvania (SA)
1988 Benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieufilosofie aan de Universiteit van Wageningen
1990 Inaugurele rede Wageningen (29 maart) (Van moeder aarde tot ruimteschip); Benoemd tot hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente (tot 2007)
1992 Houdt inaugurele rede Universiteit Twente (Technologie en filosofie) (24 september)
1994 Bekleedt de leerstoel Theodore Verhaegen aan het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken van de Vrije Universiteit Brussel; Houdt Nieuwe-Kerklezing (17 oktober) (De moralisering van apparaten)
1998 Houdt Warandelezing aan de Katholieke Univesiteit Brabant (26 oktober)
1999 Houdt Erasmus lezing 1999 (De erfenis van de utopie)
2003 Ontvangt de Pierre Bayle Prijs (voor maatschappijkritiek)
2004 Voorzitter van de Visitatiecommissie voor het onderwijs in de wijsbegeerte (Vlaanderen); Houdt eerste G-lezing (De gezondheidsutopie) (1 november)
2007 Afscheidsrede aan de Universiteit Twente (Lof en troost van de filosofie) (7 juni); Emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente; Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
2008 Publicatie van hoofdwerk (Met alle geweld)
2009 Ontvangt de Socrates Wisselbeker 2009 (voor Met alle geweld)
2011 Benoemd tot Denker des Vaderlands (april); Ontvangt de Socrates Wisselbeker 2011 (voor De utopie van de vrije markt)
2012 Houdt Mensenrechtenlezing aan de Radboud Universiteit Nijmegen (10 december)
2013 Einde van termijn als Denker des Vaderlands (mei); Publicatie van een verslag van het Denker des Vaderlands-schap (met Peter Henk Steenhuis: Tegendenken: Een noodzaak in het publieke debat)

Hans Achterhuis, 2012

Hans Achterhuis, 2012

Achteromslag (met portret van Hans Achterhuis) van De uitgestelde revolutie (1973)

Achteromslag (met portret van Hans Achterhuis) van De uitgestelde revolutie (1973)

Portret van Hans Achterhuis (foto door Jan Stegeman in: De markt van welzijn en geluk, 1979)

Portret van Hans Achterhuis (foto door Jan Stegeman in: De markt van welzijn en geluk, 1979)

Achteromslag (met portret van Hans Achterhuis door Cindy Marler) van: De utopie van de vrije markt (2010)

Achteromslag (met portret van Hans Achterhuis door Cindy Marler) van: De utopie van de vrije markt (2010)