Heleen Pott

Heleen Pott zegt dat de filosofie niet meer de waarheid in pacht heeft. Het is allemaal veel relatiever: 'Van filosoferen wordt een mens meestal niet gelukkiger'. Maak kennis met het werk van Pott in dit profiel.

Voorzijde omslag vanFilosofen van deze tijd / inl., keuze en red. door Maarten Doorman & Heleen Pott. -10e druk. -Amsterdam : Bakker, 2008.

Heleen Pott is een van de geïnterviewden in Yoram Stein, Filosofisch elftal : Nederlandse denkers over de actualiteit. - [Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2006.

Heleen Pott is een van de geïnterviewden inYoram Stein,Filosofisch elftal : Nederlandse denkers over de actualiteit. -[Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2006.