Jacobus Moleschott

In veel publicaties van Moleschott is een negentiende-eeuwse columnist hoorbaar. Hij trapte met graagte tegen de schenen van zijn tegenstanders. Moleschott was als wetenschapper voornamelijk werkzaam in het buitenland. Lees hier het profiel over deze gedreven man, die niet alleen publiceerde, maar ook veel onderzoek deed, een grote artsenpraktijk onderhield, zeer belezen was en sociaal bewogen.

Portret van Moleschott als privaatdocent in Heidelberg in 1847.

Portret van Moleschott als privaatdocent in Heidelberg in 1847. (Bron: Jacques Moleschott : een markante persoonlijkheid in de negentiende eeuwse fysiologie? / R.J.Ch.V. ter Laage. -Zeist : Gregoriushuis, 1980, p. 42).

Borstbeeld van Jacob Moleschott, 1892

Borstbeeld van Jacob Moleschott in de Istituto di Fisiologia Umana in de La Sapienza Universiteit te Rome, 16 October 1892.

Ohne Phosphor kein Gedanke

'Ohne Phosphor kein Gedanke' (Bron: Jacobus Moleschott, Lehre der Nahrungsmittel : für das Volk (tweede uitgave, 1853, p. 120)

Der Kreislauf des Lebens (vijfde druk, 1887)

Der Kreislauf des Lebens / von Jac. Moleschott. - Fünfte,vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage. -Giessen : Verlag von Emil Roth, 1887.