Joep Dohmen: biografie

1949 Longinus Josef Maria Clemens (Joep) Dohmen geboren te Tilburg (17 december)
1969 Behaalt Gymnasiumdiploma (Odulphuslyceum, Tilburg)
1983 Doctoraalexamen wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht (met bijvakken: wijsgerige antropologie en literatuurwetenschappen)
1984 Studeert aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Leuven) op basis van eenNWO-beurs (tot 1985)
1985 Werkt als leraar filosofie aan het Coornhertgymnasium (Gouda) (tot 1987)
1987 Onderzoeker bij de vakgroep Wijsbegeerte en Ethiek aan de Katholieke Universiteit Utrecht (tot 1991)
1992 Mede-oprichter en adjunct-hoofdredacteur van Filosofie magazine (tot 1998);
Gastdocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
1994 Promoveert aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) op Nietzsche over de menselijke natuur (9 december)
1996 Postdoc-onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek
1998 Universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek
2002 Verschijning van de bundel opstellen Over levenskunst
2007 Hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek
2009 Inaugurele rede (17 juni) (Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal)
2010 Adviseur van de Stichting HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
2014 Emeritaat van de Universiteit voor Humanistiek
2015 Afscheidscollege over zijn filosofische reis en het belang van Levenskunst bij de Universiteit voor Humanistiek (3 juli 2015)); Lector Bildung bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF); Directeur van het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming (KBP) van de HTF
2016 Socrateslezing Bildung: de redding van ons onderwijs (14 november)