Joke Hermsen: biografie

1961 Joke Johannetta Hermsen geboren te Middenmeer (29 juli)
1979 VWO-diploma (Buitenveldert Lyceum te Amsterdam)
1984 Doctoraal Franse Taal en Letterkunde, bijvak Filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam)
1986 Doctoraal Algemene Literatuur Wetenschappen en Filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam)
1987 Post-doctoraal (DEA) Science des Textes et Documents (Université de Jussieu, Parijs);
Toegevoegd onderzoeker in de Sociale Filosofie (Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam);
Publiceert eerste vertaalde werk (Sarah Kofman, Nietzsche et la scene philosophique)
1988 AIO aan de Letterenfaculteit (Universiteit Utrecht)
1989 Redactielid en lid van de redactieraad van Lust & Gratie (tot 2002);
Redactielid en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Genderstudies (tot 1995)
1991 Redigeert essays van Nederlandse feministen (Sharing the Difference: feminist debates in Holland, met Alkeline van Lenning)
1993 Promoveert op Nomadisch narcisme: sekse, liefde en kunst in het werk van Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann (Universiteit Utrecht)
1994 Lid van de redactieraad van Nexus (tot 1998)
1995 Post-doc onderzoeker aan de Faculteit der Wijsbegeerte (Katholieke Universiteit Brabant, nu Tilburg University)
1997 Lid van de Adviesraad van het Fonds voor de Letteren te Amsterdam (tot 2002)
1999 Ontvangt Jan Hanlo Essayprijs (voor Unheimlich mooi);
Redigeert essaybundel over Hannah Arendt (The Judge and the Spectator: Hannah Arendt's Political Philosophy, met Dana Villa)
2000 Lid van de redactieraad van de S.L.A.A. (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) (tot 2010)
2002 Hoofdredacteur van Boekman (tot 2006)
2004 Jurylid van de Anna Bijns Prijs Poezië;
Lid van de beoordelingscommissie van Arti, Amsterdam (tot 2009)
2006 Bestuurslid van de I.A.P.H. (Internationale Vereniging van Vrouwelijke Filosofen) (tot 2012);
Bestuurslid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (tot 2010);
Voorzitter van de denktank Sociale Cohesie van de Baarsjes (tot 2009)
2008 Juryvoorzitter Frans Kellendonk Prijs;
Mentor bij Kunstenaars & Co, Amsterdam (tot 2012);
Docent en sectievoorzitter Filosofie, Pieter Nieuwland-Cygnus Gymnasium, Amsterdam (tot 2010)
2009 Ontvangt Martin van Amerongen publieksprijs (voor ‘Elke mening telt. Telt elke mening?’);
Ontvangt Halewijn-literatuurprijs (voor gehele oeuvre)
2010 Jurylid Libris Literatuurprijs;
Lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw;
Bestuurslid van het MHT9 Intercultureel platform Amsterdam (tot 2013)
2011 Ontvangt Jan Hanlo Essayprijs (voor Stil de tijd);
Juryvoorzitter Geert Groote Prijs
2012 Bestuurslid Zomeracademie Arthel Filosofie & Kunst;
Medeorganisator tentoonstelling ‘Stil even’ (Stedelijk Museum, Zwolle)
2014 Publiceert het bestverkochte filosofieboek van 2014 (Kairos: een nieuwe bevlogenheid)
2017 Schrijft essay voor de Maand van de Filosofie 2017 Melancholie van de onrust;
Curator tentoonstelling ‘Kairos Castle: de kunst van het juiste ogenblik’ (Kasteel van Gaasbeek, Lennik)