Joke Hermsen: geïllustreerde bibliografie

Deze bibliografie bevat alle in boekvorm verschenen uitgaven van Joke Hermsen. Romans, werken onder redactie van Hermsen of artikelen in boeken en tijdschriften zijn hierin niet vermeld.

Voorzijde Nomadisch narcisme
1.

Voorzijde Nomadisch narcisme: Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann

Achterzijde Nomadisch narcisme

Achterzijde Nomadisch narcisme: Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann

Voorzijde Heimwee naar de mens
2.

Voorzijde Heimwee naar de mens: essays over kunst en filosofie

Achterzijde Heimwee naar de mens

Achterzijde Heimwee naar de mens: essays over kunst en filosofie

Voorzijde Stil de tijd
3.

Voorzijde Stil de tijd: pleidooi voor een langzame toekomst

Achterzijde Stil de tijd

Achterzijde Stil de tijd: pleidooi voor een langzame toekomst

Voorzijde Windstilte van de ziel
4.

Voorzijde Windstilte van de ziel

Achterzijde Windstilte van de ziel

Achterzijde Windstilte van de ziel

3Stil de tijd: pleidooi voor een langzame toekomst. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009.
4Windstilte van de ziel. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010.

Voorzijde Kairos
5.

Voorzijde Kairos: een nieuwe bevlogenheid

Achterzijde Kairos

Achterzijde Kairos: een nieuwe bevlogenheid

Voorzijde Melancholie van de onrust
6.

Voorzijde Melancholie van de onrust

Achterzijde Melancholie van de onrust

Achterzijde Melancholie van de onrust

5Kairos: een nieuwe bevlogenheid. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014.
6Melancholie van de onrust. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017.