Luitzen Egbertus Jan Brouwer

L.E.J. Brouwer was een briljant wiskundige, maar geen makkelijk mens. Hij zocht keer op keer de confrontatie met rivalen en tegenstrevers en vocht voor zijn gelijk. Hij vond dat wiskunde niet gebaseerd was op logica, maar op creativiteit. Lees hier een portret van deze filosoof.

Bertus Brouwer, in: Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer, 1881-1966 (2002, p. 168)
Bertus Brouwer

Bertus Brouwer, in: Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer, 1881-1966 (2002, p. 168)